Revize na nízkém napětí

Revize provádíme na zařízení NN, v prostředí bez nebezpečí výbuchu

Revize na vysokém napětí do 35 kV

Revize transformátorů, rozvoden, vedení a dalších elektro zařízení vysokého napětí

Revize hromosvodů

Provádíme výchozí, periodické a mimořádné revize hromosvodů

Školení dle vyhlášky č. 50 Praha

Dvakrát za rok, na jaře a na podzim, provádíme školení na vyhl. 50/78 Sb. tzv. “padesátku"

Elektro revize nouzového osvětlení

Elektro revize nouzového osvětlení je potřeba provádět minimálně 1 x ročně

Revize elektrických spotřebičů

Provádíme pravidelné revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2.

Jablotron - montáž, servis, revize

Rovněž provádíme připojení na pult centrální ochrany

   Naše firma byla založena v roce 1991. Od této doby provádí revize, instalace a údržbu elektrických zařízení dodavatelským způsobem.  

   Po jakékoliv periodické revizi a při zjištění závad po revizi elektroinstalace a elektrorozvodů, hromosvodů, LPS  se můžeme následně domluvit na jejich odstranění,  nebo vám doporučím firmu, která je oprávněná provádět práce na vyhrazených elektrických zařízeních dle ŽZ. Po odstranění závad se potvrdí jejich odstranění v revizní zprávě. Závady by se neměly podceňovat, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem a hlavně kvůli nebezpečí požáru. 

   K provádění elektro revizí používáme velice kvalitní, pravidelně kalibrované a zkoušené měřící přístroje. 

   Nabízíme také vypracování protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Cílem výchozích a pravidelných elektro revizí elektroinstalací a zařízení je odhalení závad a nebezpečí spojených s danými riziky, ochrana zákazníka před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru a zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku.

O nás
Naše služby
Novinky